โทรติดต่อ

097-898-9898

ติดต่อทางไลน์

@berclub

ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อ

การติดต่อเพื่อสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

1. ติดต่อทางโทรศัพท์ 097-898-9898

2. ติดต่อทางไลน์ @berclub (สะดวกที่สุด)

3. ติดต่อทาง Facebook Messenger https://www.facebook.com/berclub

การรับสินค้า

วิธีการรับสินค้า มี 3 ช่องทางดังนี้

1. นัดเจอ รับสินค้า ชำระเงิน กรณีที่สินค้ามีมูลค่า 15,000 บาทขึ้นไป (ต้องวางมัดจำ)

2. โอนเงิน จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย (EMS) ถึงภายใน1-2วัน (ทั่วไทย)

3. จัดส่งทางแมสเซ็นเจอร์ด่วน สินค้าถึงมือใน 1-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับระยะทาง คิดค่าบริการตามระยะทาง 200-400 บาท (กรุงเทพ ปริมณฑล)(โอนชำระเต็ม)

เหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจเรา


ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

1. ติดต่อทางโทรศัพท์ 097-898-9898

2. ติดต่อทางไลน์ @berclub (สะดวกที่สุด)

3. ติดต่อทาง Facebook Messenger https://www.facebook.com/berclub

* การติดต่อสอบถาม (สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน)

การรับสินค้า

วิธีการรับสินค้า มี 3 ช่องทางดังนี้

1. นัดเจอ รับสินค้า ชำระเงิน กรณีที่สินค้ามีมูลค่า 15,000 บาทขึ้นไป (ต้องวางมัดจำ)

2. โอนเงิน จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย (EMS) ถึงภายใน1-2วัน (ทั่วไทย)

3. จัดส่งทางแมสเซ็นเจอร์ด่วน สินค้าถึงมือใน 1-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับระยะทาง คิดค่าบริการตามระยะทาง 200-400 บาท (กรุงเทพ ปริมณฑล)(โอนชำระเต็ม)

หมายเหตุ เงื่อนไข และข้อตกลง

1. เบอร์ที่สั่งซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี โปรดตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์ให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน มิฉะนั้นทางเราจะถือว่าเบอร์ที่สั่งซื้อถูกต้อง

2. มีวันหมดอายุให้อย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ

3. การจองจะเกิดขึ้นหลังจากการวางมัดจำ30% ของยอดสั่งซื้อ กรณีโอนมัดจำเบอร์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์ที่จะสั่งซื้อได้ เพราะฉะนั้นควรตัดสินใจให้ดีก่อนวางมัดจำ

4. ไม่รับจองปากเปล่าใดๆทั้งสิ้น ให้สิทธิ์ผู้ที่พร้อมก่อน

4. เบอร์ที่ซื้อกับทางเราสามารถเปลี่ยนเบอร์หรือขายคืนกลับได้ หัก 50% ของยอดเบอร์ที่สั่งซื้อ(50,000บาทขึ้นไป) ภายในระยะเวลา 45 วัน

5. เงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ค่าบริการอื่นๆ

1. กรณีเอกสารหาย มีค่าบริการในการทำเอกสาร 200 บาท

2. กรณีทำซิมหาย มีค่าบริการทำซิมใหม่ 600 บาท

3. กรณีทำเรื่องย้ายค่าย มีค่าบริการ 1,000 บาท ระยะเวลา 7-10 วันทำการ

หมายเหตุ เงื่อนไข และข้อตกลง

1. เบอร์ที่สั่งซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี โปรดตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์ให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน มิฉะนั้นทางเราจะถือว่าเบอร์ที่สั่งซื้อถูกต้อง

2. มีวันหมดอายุให้อย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ

3. การจองจะเกิดขึ้นหลังจากการวางมัดจำ30% ของยอดสั่งซื้อ กรณีโอนมัดจำเบอร์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์ที่จะสั่งซื้อได้ เพราะฉะนั้นควรตัดสินใจให้ดีก่อนวางมัดจำ

4. ไม่รับจองปากเปล่าใดๆทั้งสิ้น ให้สิทธิ์ผู้ที่พร้อมก่อน

4. เบอร์ที่ซื้อกับทางเราสามารถเปลี่ยนเบอร์หรือขายคืนกลับได้ หัก 50% ของยอดเบอร์ที่สั่งซื้อ(50,000บาทขึ้นไป) ภายในระยะเวลา 45 วัน

5. เงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า